Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ศูนย์ดูแลผู้สูง เออีซี เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม บริการที่พักฟื้นและการดูแลแบบศาสตร์องค์รวม

จำนวนผู้เข้าชม : 568 ครั้ง


บริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น เออีซี เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม ให้บริการที่พักฟื้นและการดูแลแบบศาสตร์องค์รวม ที่เน้นการดูแลทั้งทางด้านร่างกายโดยทีมบุคคลากรทางสุขภาพ และการดูแลทางด้านจิตใจ โดยการจัดกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นที่เข้าพักได้รับการดูแลฟื้นฟูสุขภาพในทุกด้านอย่างเหมาะสม
 


บริการที่มี ได้แก่ http://www.aecnursinghomethailand.com/


-บริการห้องพักและการดูแลทางด้านร่างกายสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล โดยทีมบุคลากรทางด้านสุขภาพ ประกอบด้วย แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์ทางเลือก (แผนไทยและแผนจีน) พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และผู้บริบาลที่ผ่านการฝึกอบรม- การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด และผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์ทางเลือก โดยแพทย์ทางเลือก แผนไทยและแผนจีน- การดูแลกายภาพบำบัดให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล - จัดส่งพนักงานดูแลเฝ้าไข้ที่บ้านหรือโรงพยาบาล โดยพนักงานที่ผ่านการอบรม คลิกที่นี่ รูปแบบการให้บริการ - พักประจำรายเดือน มีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 25,000-42,000 บาท/เดือน- พักชั่วคราว/ระยะสั้น (ไม่เกิน 15 วัน) สำหรับสมาชิกมีอัตราค่าบริการที่ 1,200-2,000 บาท/วัน- ดูแลระหว่างวัน (Day Care) ดูแลระหว่าง 8.00-17.00 น. สำหรับสมาชิกมีอัตราค่าบริการที่ 1,200 บาท/วัน- การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นทางด้านจิตใจ โดยการ จัดกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย เช่น ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง เต้นรำ ร้องคาราโอเกะ เล่นหมากรุก อ่านหนังสือ ท่องเที่ยว ฯลฯ

Recent Posts