Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

จำนวนผู้เข้าชม : 398 ครั้ง


วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "Healthcare Resilience: Sustainability and Strengthening for Emerging Diseases" วันที่ 17-18 ส.ค.2565 เวลา 08.00–17.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM  สำหรับบุคลากร นักเรียน นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ผู้สนใจ อัตราค่าลงทะเบียน 1600/800 บาทต่อท่าน (สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565)บัญชีมูลนิธิวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่บัญชี 038-2-533230  * CNEU 12 หน่วย สมัครได้ทาง https://rtanc.app-mice.com หรือ scan QR code

Recent Posts