กล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคร้าย (ALS) ที่คาดไม่ถึง

จำนวนผู้เข้าชม : 147 ครั้ง

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ( Amyotrophic Lateral Sclerosis ) ซึ่งไม่ใช่โรคร้ายของกล้ามเนื้อโดยตรง  ที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ประสาทที่นำคำสั่งส่งผลทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนื่องจากขาดเซลล์ประสาทนำคำสั่งมาควบคุม โดยที่เซลล์ประสาทนำคำสั่งเหล่านี้ค่อยๆ เกิดการเสื่อมและตายไปในช้าๆ

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือโรค ALS ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด  แต่หากเราสามารถการออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทาน อาหารที่มีประโยชน์ ควบคุมความเครียดเป็นการป้องกันไม่เกิดได้  หากมีอาการที่คล้ายจะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อตรวจวินิจฉัยป้องกันโรคไม่ให้ลุกลาม

สาเหตุเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลัง ที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อมีความผิดปกติ ทำให้กล้ามเนื้อตามแขนและขาอ่อนแรงลง ลักษณะของอาการความทรมานของโรค คือ กลืนลำบาก พูดไม่ชัด หายใจลำบาก โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย โดยโรคนี้มักจะเกิดในกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 40 – 60 ปี และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรคนี้ให้หายขาด ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง สามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แต่ต้องกินยาตามแพทย์สั่งตลอดเวลา 

นอกจากนี้ผู้ดูแลต้องพยายามให้ผู้ป่วย ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อลีบแบน เกิดแผลกดทับและการติดของข้อ พักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงความร้อนละความเครียด รับประทานอาหารที่อ่อนนุ่มและไม่ต้องเคี้ยวมาก นอกจากนี้คนในครอบครัวและญาติต้องให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขที่สุดเนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคที่แท้จริงทำให้ไม่สามารถป้องกันได้ 

การรักษาทำได้เพียงบรรเทาอาการและประคับประคองเพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ได้นานที่สุด ระยะเริ่มต้น จะรู้สึกว่า มือ เท้า แขนขาอ่อนหรือไม่มีแรง เช่น เดินแล้วล้มบ่อย ยกแขนข้างใดข้างหนึ่งไม่ขึ้น จากนั้นอาการจะเริ่มรุนแรงขึ้นโดยมีอาการกล้ามเนื้อแขนและขาลีบ รับประทานอาหารลำบาก พูดไม่ชัด ระยะที่สอง อาการจะหนักขึ้นจนลามไปถึงระบบหายใจ ทำกิจวัตรประจำวันได้ลำบากมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีอาการเหนื่อยง่ายจากกล้ามเนื้อช่วยหายใจอ่อนแรง ระยะสุดท้าย ผู้ป่วยจะ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องให้อาหารและน้ำทางสายน้ำเกลือ และอาจเสียชีวิตเนื่องจากระบบหายใจล้มเหลว 

ดังนั้น สิ่งสำคัญคือขอข้อปฏิบัติเพื่อแนะนำสำหรับผู้ป่วย มีดังนี้ ดูแลสุขภาพตนเองให้ดี หากได้รับเชื้อหรือป่วย ควรรีบพบแพทย์ทันที หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่หนักเกินไป ควบคุมความเครียด หลีกเลี่ยงการรับหรือสัมผัสกับยาฆ่าแมลงหรือพวกโลหะหนักและรังสีรุนแรง ซึ่งจะกระตุ้น ทำให้เซลส์เสื่อมสภาพและตาย ที่สำคัญออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และหากสงสัยว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยป้องกันไม่ให้โรคลุกลามต่อไป ทางสถาบันประสาทวิทยาเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการจัดตั้งคลินิกเฉพาะโรคเอแอลเอส และโรคของระบบเส้นประสาทกล้ามเนื้อ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัย และรักษาอย่างต่อเนื่องและครบวงจร รวมถึงสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 


 


 

แหล่งที่มาของข้อมูล : กล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคร้าย (ALS) ที่คาดไม่ถึง #กรมการแพทย์ #สถาบันประสาทวิทยา #โรคเอแอลเอส กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา


 

Recent Posts