ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม

จำนวนผู้เข้าชม : 131 ครั้ง

นม อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ด้านโภชนาการมากมาย มีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย หาซื้อง่าย ราคา ไม่แพง เมื่อเทียบกับอาหารชนิดอื่น สามารถดื่มได้ทุกวัย ซึ่งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มมีให้เลือกหลากหลายประเภท มารู้จักวิธีการเลือกซื้อนมอย่างไรให้ปลอดภัย และเหมาะกับความต้องการของตนเองกันดีกว่า

การเลือกซื้อนมพร้อมดื่มเพื่อความปลอดภัย  โดยก่อนซื้อให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม ซึ่งต้องมีเลขสารบบอาหาร 13 หลัก มีข้อมูลบนฉลากครบถ้วน เช่น ชื่ออาหาร ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า ปริมาตรสุทธิ ส่วนประกอบสำคัญ วันเดือนปีที่ผลิต และวันเดือนปีที่หมดอายุ ภาชนะบรรจุต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่บวม ไม่ฉีกขาด ควรเลี่ยงการซื้อนมจากร้านค้าที่มีการเก็บผลิตภัณฑ์นมเพื่อจำหน่ายแบบไม่เหมาะสม เช่น ตู้แช่มีอุณหภูมิสูง หรือสถานที่เก็บโดนแสงแดดตลอดเวลา และไม่สามารถป้องกันสัตว์กัดแทะ

นอกจากการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพแล้ว การเก็บรักษานมเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของนมด้วยเช่นกัน นมพร้อมดื่มที่จำหน่ายในท้องตลาดมีหลายประเภท ซึ่งมีวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

- นมพาสเจอร์ไรส์ ซื้อมาแล้วเก็บในตู้เย็นทันที เก็บได้นานประมาณ 10 วัน ที่อุณหภูมิไม่เกิน 8°C
นับจากวันที่บรรจุ ในกรณีที่ดื่มไม่หมดในคราวเดียว และต้องการเก็บไว้ดื่มอีก ควรเทแบ่ง ไม่ควรดื่มจากภาชนะบรรจุโดยตรงซึ่งจะทำให้นมที่เหลือเน่าเสียง่าย

นมยูเอชที เก็บไว้ที่อุณหภูมิปกติ ไม่ควรเก็บให้โดนแสงแดดโดยตรง ไม่เก็บซ้อนหลายชั้นเกินไป จะเก็บได้นานประมาณ 6 เดือน

นมเปรี้ยวพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ถ้าเก็บในอุณหภูมิไม่เกิน 8°C จะเก็บได้นานไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่บรรจุ

นมเปรี้ยวพร้อมดื่มยูเอชที เก็บได้ประมาณ 8 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น

นมสเตอริไลส์ (กระป๋อง) เก็บได้นานประมาณ 12 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น แต่ไม่ควรเก็บให้โดนแสงแดดโดยตรง

ข้อมูลอ้างอิง :  https://oryor.com/  https://gnews.apps.go.th/news?news=85103  ประโยชน์นมโค | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (dpo.go.th)

Recent Posts