Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินในหอผู้ป่วย

จำนวนผู้เข้าชม : 38 ครั้ง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567นายแพทย์คมกฤษณ์ โกมุทรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ดูแล  และช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินในหอผู้ป่วย (ที่พบบ่อย ได้แก่ พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง  และพฤติกรรมฆ่าตัวตาย) ซึ่งกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Recent Posts