Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด GPO Plant Based Medicine จัดแสดงภาพวาดของสมุนไพรไทย พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษ

จำนวนผู้เข้าชม : 37 ครั้ง

พญ.มิ่งขวัญ  สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การภสัชกรรม เปิดเผยว่าองค์การเภสัชกรรมร่วมจัดงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น. ณ อาคาร 11 - 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายในบูธขององค์การเภสัชกรรม มีการจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด GPO PLANT BASED MEDICINE มีการจัดแสดงภาพวาดของสมุนไพรไทย การจัดแสดง“ขมิ้นชัน สุดยอดสมุนไพร ป้องกัน บำรุง รักษา” ที่ผลักดันสู่เวทีโลก นำเสนอผลิตภัณฑ์ครีมบำรุง ภายใต้ Brand GPO Curmin นำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ เป็นต้น รวมถึงมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ PLANTXGPO โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรขององค์การเภสัชกรรม และร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน และภาคการศึกษา ในความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีงานนวัตกรรมด้านสมุนไพร อันจะนำพาประเทศไทยสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

โครงการ PLANTXGPO เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่องค์การเภสัชกรรมได้เร่งดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศและตลาดต่างประเทศอย่างตรงจุด ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 หมวดย่อย ประกอบด้วย 1. หมวดยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสำคัญจากพืชเป็นหลัก (Plant based drugs and supplements) ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณมุนไพรที่ใช้ด้านการกีฬา(sport medicine) อาทิ สเปรย์พ่นและบาล์มเพื่อคลายกล้ามเนื้อ (spray and balm for muscle relaxing ),  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสารสกัดขมิ้นชันสูตรเสริมความแข็งแรงของกระดูกและข้อ (Ca-Curmin) , ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงร่างกาย, ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสารสกัดจากกะหล่ำปลีและหม่อนที่มีสารสำคัญที่ช่วยในการชะลอวัย (plant based NMN+Reserverato supplements) และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเม็ดเคี้ยวเพื่อให้เกิดความสดชื่น (BAT-Bio activating tablets) เป็นต้น  2. Plant based Cosmetics - Hair serum ซึ่งใช้สารสกัดจากจมูกข้าว และแก่นมะหาด ซึ่งมีสารสำคัญที่ช่วยบำรุงหนังศีรษะและเพิ่มการเจริญเติบโตของ hair follicle keratinocytes, ผลิตภัณฑ์ Luminous Botanic oilets serum ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ใช้สารสกัดสำคัญจากเกสรดอกบัวหลวง และ exosome ของดอกกุหลาบ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการบำรุงผิวและชะลอวัย และ3. Spa herbal preparations ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์ลูกประคบ และน้ำมันหอมระเหย

Recent Posts