Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ปลัด สธ. นำภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์กิจกรรม "รักปอด ไร้พอด (POD) ปลอดภัย ด้วยสุขบัญญัติ" สร้างความตระหนักและรับรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ลดนักสูบหน้าใหม่ สร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชม : 133 ครั้ง

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2567 "รักปอด ไร้พอด (POD) ปลอดภัย ด้วยสุขบัญญัติ" พร้อมร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนโดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์ เครือข่ายเด็กและเยาวชน และเครือข่ายสาธารณสุข 77 จังหวัด เข้าร่วมทั้งออนไซต์และออนไลน์ กว่า 200 คน


 

นพ.โอภาส กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้ากำลังเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ซึ่งปัจจุบันพบมีนักสูบหน้าใหม่หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นและมีอายุน้อยลง กระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสื่อสารความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า มาอย่างต่อเนื่องรวมถึงสนับสนุนเยาวชนให้เข้ามามีบทบาทในการรณรงค์เพื่อการไม่บริโภคบุหรี่ ซึ่งกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2567 "รักปอด ไร้พอด (POD) ปลอดภัย ด้วยสุขบัญญัติ" ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดขึ้นนี้ ถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านการศึกษาและสาธารณสุขทั่วประเทศ ผ่านกลยุทธ์ STOP, BLOCK, TELL และ BE STRONG (STOP : หยุดคิด หยุดสูบ BLOCK : ทักษะการปฏิเสธ TELL : ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง/เฝ้าระวังเพื่อน และแหล่งจำหน่าย และ BE STRONG : หนักแน่นไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุ) เพื่อสร้างกระแสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตระหนักถึงอันตรายและป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบของเด็กและเยาวชน และให้สถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศเป็นพื้นที่ปลอดสิ่งเสพติด พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ในการสื่อสารถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในทุกแพลตฟอร์มเพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง สื่อสาร เตือนภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็งและมีสุขภาวะที่ดี        


 

พอตบุหรี่ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อให้พกพาง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน โดยมีลักษณะคล้ายกับไดรฟ์ USB หรือปากกามีการใช้งานคล้ายๆ บุหรี่ไฟฟ้าโดยการให้ความร้อนกับน้ำยาพอตเพื่อสร้างไอที่ผู้ใช้สูบเข้าไปซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยนิโคติน สารปรุงแต่งรสและสารเคมีอื่นๆ โดยพอตก็จะมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น พอตไฟฟ้าแบบเติมน้ำยาพอตไฟฟ้าแบบไม่ต้องเติมน้ำยา(เปลี่ยนหัวพอต)และพอตใช้แล้วทิ้ง

ด้วยความเป็นพอตสูบแล้วทิ้ง ที่เล็กและความคล้ายคลึงกับสิ่งของในชีวิตประจำวันทำให้ง่ายต่อการปกปิดแอบใช้งานจากผู้ปกครองและโรงเรีย พอตบุหรี่ไฟฟ้ามีรสชาติที่หลากหลายตั้งแต่รสผลไม้ไปจนถึงขนมหวาน ซึ่งดึงดูดผู้ใช้อายุน้อย พอตรุ่นใหม่ๆ มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่น ทำให้เกิดความนิยมและเป็นกระแสในกลุ่มวัยรุ่นเพราะคิดว่าดูเท่ เป็นพอตพร้อมสูบเข้าถึงได้ง่ายมีจำหน่ายทางออนไลน์ รวมถึงด้วยขนาดที่เล็กและเป็นพอตสูบทิ้งได้เลยยิ่งสามารถซุกซ่อนและกำจัดได้ง่ายขึ้น


 

ปัจจุบันเทรนด์การสูบบุหรี่แต่ละยุคแต่ละสมัยก็เปลี่ยนไป จากยาสูบบุหรี่เป็นบุหรี่ไฟฟ้ามาเป็นพอต ที่เป็นที่นิยมของหมู่วัยรุ่นในถ้าเทียบกับบุหรี่ที่เรารู้จักและมีการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องทำให้เรารู้ข้อเสียและผลกระทบที่ชัดเจนต่างจากบุหรี่ไฟฟ้าและพอตที่เป็นของใหม่ทำให้การวิจัยถึงผลกระทบต่อสุขภาพนั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผยมากนักนอกจากคำเคลมจากบริษัทที่ผลิตมาขาย แต่จากหลายๆ งานวิจัยก็มีให้เห็นบ้างว่า การสูบพอตนั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพผู้ใช้เช่นกัน

การติดนิโคติน: ในพอตบางตัวมีนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดสูง การติดนิโคตินอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพในระยะยาวและเพิ่มความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดอย่างอื่นได้ ปัญหาระบบทางเดินหายใจ: การสูบพอตอันตรายกับระบบทางเดินหายใจ เช่น การไอ หายใจมีเสียงหวีด และหายใจไม่สะดวก แม้แต่เด็กและในวัยรุ่นที่มีสุขภาพดีก็ตาม  การพัฒนาสมอง: การได้รับสารนิโคตินในช่วงเด็กและวัยรุ่นอาจเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของสมองส่งผลต่อความสนใจ การเรียนรู้ และการควบคุมแรงกระตุ้น  ประตูสู่การสูบบุหรี่: การวิจัยชี้ให้เห็นว่าเด็กและวัยรุ่นที่สูบพอตมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนมาสูบบุหรี่แบบเดิมๆ มากขึ้น ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดนิโคตินและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

แม้ว่าพอตอาจดูเหมือนไม่เป็นอันตราย โดยเฉพาะกับวัยรุ่น แต่ก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อสุขภาพได้ ผู้ปกครอง นักการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจำเป็นต้องให้ความรู้แก่เด็กและวัยรุ่นเกี่ยวกับการสูบพอต ข้อเสีย และความอันตรายต่อสุขภาพ และเพื่อสนับสนุนกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานและการซื้อขาย สามารถแจ้ง ศคบ.ดำเนินคดีกับผู้ลักลอบจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าและพอตอย่างเด็ดขาด หากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) และผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ “ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค” หรือโมบายแอปพลิเคชัน “OCPB Connect” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่


 


 


 

ด้าน นพ.สุระ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2567 "รักปอด ไร้พอด (POD) ปลอดภัย ด้วยสุขบัญญัติ" ได้ดึงพฤติกรรมตาม "สุขบัญญัติแห่งชาติ" ข้อที่ 5 งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศมาเป็นประเด็นการรณรงค์สื่อสารต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 โดยในวันนี้ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้า ดังนี้ 1.จะร่วมมือในการรณรงค์สร้างกระแสให้เด็กเยาวชนและประชาชนรับรู้ ตื่นตัว ตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 2.ส่งเสริมสนับสนุน สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการรณรงค์ประเด็น "รักปอด ไร้พอด (POD) ปลอดภัย ด้วยสุขบัญญัติ" ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 3.สนับสนุนจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่เหมาะสม 4.สื่อสารและสนับสนุนข้อมูลความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสร้างความเข้าใจผ่านสื่อและช่องทางทุกแพลทฟอร์ม 5.ร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Recent Posts