Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ จัดแพทย์เฉพาะทาง 17 คลินิก ดูแลชาวสุพรรณกว่า 2 พันคน

จำนวนผู้เข้าชม : 89 ครั้ง

วันนี้ 25 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 คณะผู้บริหารส่วนกลางและผู้บริหารในพื้นที่ ร่วมงาน

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ ดำเนินการมาแล้ว 62 ครั้ง ใน 54 จังหวัด มีประชาชนได้รับบริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย รักษาโรครวม 583,999 คน โดยในวันนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดบริการคลินิกแพทย์เฉพาะทางและคลินิกพิเศษ 17 คลินิก 4 หน่วยบริการ ประกอบด้วย 1.คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ 2.คัดกรองมะเร็งตับ 3.คัดกรองมะเร็งเต้านม 4.คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (รพ.เจ้าพระยายมราช) 5.คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5) 6.กระดูกและข้อ 7.ทันตกรรม 8.ตา 9.ระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก 10.โรคหัวใจ 11.โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน/ความดัน) 12.รักษ์ปอด 13.สุขภาพจิต 14.แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกฯ 15.จ่ายยาและให้คำปรึกษาด้านยา 16.ปิงปอง 7 สี (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี) 17.สุขศึกษา (Health Education วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี) 18.Health Station 19.ชมรมผู้สูงอายุ อำเภอด่านช้าง 20.ขึ้นทะเบียนและออกบัตรผู้พิการ และ 21.ทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ อำเภอด่านช้าง มีประชาชนเข้ารับบริการกว่า 2,000 คน

โดยในส่วนของคลินิกเฉพาะทางตา มีการจัดโครงการเด็กไทยสายตาดี ออกคัดกรองเด็กวัยเรียน ป.1-ป.6 ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบเด็กสายตาผิดปกติ 115 ราย ในส่วนอำเภอด่านช้างพบ 37 ราย ซึ่งได้นัดหมายส่งมอบแว่นตาให้กับเด็กในวันนี้ นอกจากนี้ ยังมีโครงการพี่ดูแลน้อง ออกตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกและต้อเนื้อโดยโรงพยาบาลด่านช้างจัดรถรับ-ส่งผู้ป่วยไปรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและส่งจักษุแพทย์มาตรวจติดตามหลังผ่าตัด 1 สัปดาห์ ที่โรงพยาบาลด่านช้าง ซึ่งวันนี้นัดหมายผู้ป่วยมาตรวจติดตามหลังผ่าตัดและรับแว่น 20 ราย พร้อมทั้งคัดกรองผู้ป่วยรายใหม่เพื่อส่งเข้ารับการผ่าตัดต่อไป

Recent Posts