Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เผย มะเร็งเต้านม ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งมีโอกาสหาย หัวใจหลัก คือการตรวจคัดกรอง ส่งชิ้นเนื้อ และพบศัลยแพทย์เต้านม

จำนวนผู้เข้าชม : 163 ครั้ง

วันที่ 17 เมษายน 2567 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เผย มะเร็งเต้านม ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งมีโอกาสหาย หัวใจหลัก คือการตรวจคัดกรอง ส่งชิ้นเนื้อ และพบศัลยแพทย์เต้านม โรคมะเร็งเต้านมเป็คโรคที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ1 ของผู้หญิงทั่วโลก จากสถิติขององค์การอนามัยโลก มีผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมกว่า 2 ล้านคนต่อปี และเสียชีวิตกว่า 685,000 รายทั่วโลก โรคมะเร็งเต้านม หลายๆ คนคงทราบแล้วว่า มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ 1 ของผู้หญิงทั่วโลก และไม่ใช่พบแค่ผู้หญิงเท่านั้น แต่ยังพบได้ในผู้ชายประมาณ 0.5-1% อีกด้วย จะเห็นได้ว่ามะเร็งเต้านมไม่เลือกเพศ ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ ขณะที่ ข้อมูลจากกรมการแพทย์ สถานบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า มีผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านม 18,000 คนต่อปี หรือคิดเป็น 49 คนต่อวัน และเสียชีวิต 4,800 คนต่อปี หรือ 13 รายต่อวัน โดยจำนวนของผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี“มะเร็งเต้านม” จึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งมีโอกาสหาย 

 รศ. นพ. วิชัย วาสนสิริ หัวหน้าศูนย์เต้านม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า มะเร็งเต้านมเกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ที่อยู่ภายในท่อน้ำนมหรือต่อมน้ำนมจนไม่สามารถควบคุมได้ จนทำให้เกิดก้อนในเต้านมหรือมะเร็งเต้านม และอันตรายจากมะเร็งเต้านมหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที มะเร็งจะแพร่กระจายไปตามทางเดินน้ำเหลือง เช่น ต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ หรือลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย เช่น ปอด ตับ สมอง กระดูกจนทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด

นอกจากนี้ยังพบว่า มะเร็งเต้านมจะพบได้มากขึ้นในผู้หญิงที่อายุ 40 ปีขึ้นไป เพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนควรหมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ หรือคอยสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคลำพบก้อนที่เต้านม มีก้อนหนาๆ ในเต้านมหรือใต้แขน ผิวหนังบริเวณเต้านมมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีรอยบุ๋ม ย่น หดตัวหรือหนาขึ้นผิดปกติ มีผื่นแดง ร้อน ผื่นคล้ายผิวส้ม หัวนมมีการหดตัว บุ๋ม คัน มีผื่นแดงผิดปกติ มีแผล หรือมีน้ำเหลือง เลือด หรือของเหลวไหลออกมา รวมถึงอาการปวดบริเวณเต้านม ซึ่งหากมีอาการผิดปกติเหล่านี้ อาจเป็นสัญญาณของอาการมะเร็งเต้านม ควรรีบไปพบแพทย์ทันที แต่หลายๆ ครั้งก็พบว่า ผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติอะไร กว่าจะตรวจพบก็เข้าสู่ระยะ 2-3 แล้ว ฉะนั้น แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยผู้หญิงที่อายุไม่เกิน 35 ปี แนะนำให้ตรวจเต้านมด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ และผู้หญิงที่อายุมากกว่า 35 ปี แนะนำให้ตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมเป็นประจำทุกปี เพราะหากตรวจได้เร็วก็จะรักษาได้ง่ายและมีโอกาสหายได้มากยิ่งขึ้น            

หัวใจหลักที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นหรือไม่เป็นมะเร็ง คือการตรวจคัดกรอง ส่งชิ้นเนื้อ และพบศัลยแพทย์เต้านม ซึ่งผู้ป่วยสามารถทราบผลตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วภายใน 72 ชั่วโมง โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นั้นมี 3 วิธี ได้แก่  1. การตรวจคลำเต้านมโดยแพทย์ซึ่งเป็นการตรวจเบื้องต้น

  2. การตรวจด้วยดิจิทัลแมมโมแกรม

  3. การตรวจอัลตราซาวนด์

การตรวจดิจิทัลแมมโมแกรมก็คือ กระบวนการตรวจโดยใช้เอกซเรย์พลังงานต่ำถ่ายภาพของเต้านม ซึ่งภาพที่ได้จะมีความละเอียดสูงและคมชัดมาก ทำให้สามารถตรวจพบหินปูนหรือเนื้อเยื่อที่ผิดปกติหรือรอยโรคขนาดเล็กได้ และระบุตำแหน่งและค้นหาความผิดปกติได้อย่างแม่นยำ สามารถตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติของเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งเป็นวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เพราะจะทำให้มีโอกาสรักษาหายขาดสูง

นอกจากนี้ยังมีการตรวจด้วยอัลตราซาวนด์โดยเป็นการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านเข้าไปในเนื้อเตานม เมื่อคลื่นเสียงไปตกกระทบตามเนื้อเยื่อต่างๆจะสะท้อนกลับขึ้นมาที่เครื่องตรวจทำให้สามารถแยกองค์ประกอบของเนื้อเยื่อได้ว่าส่วนใดเป็นเนื้อเยื่อปกติ ส่วนใดผิดปกติ

ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ตระหนักถึงปัญหามะเร็งเต้านมและมุ่งมั่นที่จะรักษาผู้ที่มีอาการหรือมีความผิดปกติของเต้านมอย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาทุกปัญหาที่เกี่ยวกับเต้านม ไม่ว่าจะเป็นอาการเล็กน้อย อาการเจ็บเต้านม ภาวะเต้านมอักเสบ พังผืดและถุงน้ำที่เต้านม ไปจนถึงก้อนที่เต้านมและมะเร็งเต้านม โดยยึดมั่น 3 หัวใจสำคัญในการรักษา ได้แก่  1. Fast Diagnosis วินิจฉัยเร็ว ทราบผลตรวจวินิจฉัยภายใน 72 ว่าเป็นหรือไม่เป็นมะเร็ง นับตั้งแต่การตรวจคัดกรอง ส่งเจาะชิ้นเนื้อ และพบศัลยศาสตร์แพทย์เต้านม

  2. Fast Treatment รักษาเร็ว วางแผนการรักษาให้ทันท่วงที รวมถึงเข้ารับการผ่าตัดได้ภายใน 1 สัปดาห์ การตรวจเจอมะเร็งในระยะเริ่มต้นและรักษาได้เร็ว จะทำให้การรักษาได้ผลดี และเพิ่มโอกาสรอดชีวิต

  3. Excellent Outcome ผลลัพธ์การรักษา และความปลอดภัย อัตราการรอดชีวิตสูง อัตราการกลับมาเป็นซ้ำต่ำ ซึ่งทางรพ.เผยว่า ใน 2566 ที่ผ่านมา ทางรพ.มีสถิติตัวชี้วัดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดที่รพ.บำรุงราษฎร์


-          โอกาสติดเชื้อหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านมต่ำ


-          อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ต้องผ่าตัดซ้ำภายใน 72 ชั่วโมง น้อยกว่า 1%


-          สามารถเคลื่อนไหวข้อไหล่ หัวไหล่หลังผ่าตัดได้มากกว่า 90 องศา จึงสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ ผ่านโปรแกรมการทำกายภาพบำบัด ก่อน หลัง และติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัด


-          ทีมแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อผ่านการประชุม Multidisciplinary Team Breast Conference เพื่อการรักษาที่ตรงจุด แม่นยำ เกิดผลข้างเคียงน้อย ให้ผลการรักษาที่ดีขึ้น


มะเร็งเต้านม เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งมีโอกาสหายขาด รีบดูแลก่อนสาย รับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เต้านม รพ.บำรุงราษฎร์ โทร 02 011 3680 หรือ คลิก https://bhx.one/GnLTTL สำหรับรูปภาพเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่ลิงก์นี้

Recent Posts