Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

วัคซีนที่จำเป็นในผู้สูงอายุ

จำนวนผู้เข้าชม : 63 ครั้ง

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว สิ่งที่ตามมาด้วยก็จะเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพและโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุที่มากขึ้น ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะมีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ลดลง ส่งผลทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคติดเชื้อต่าง ๆ หรืออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกว่าวัยอื่น ๆ โดยวิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงดังกล่าวนั้นสามารถทำได้ด้วยการฉีดวัคซีน ในบทความนี้จะนำเสนอวัคซีนที่จำเป็นในผู้สูงอายุ ได้แก่

1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่


          คือ วัคซีนที่ช่วยลดความรุนแรง ลดโอกาสการนอนโรงพยาบาลและโอกาสการเสียชีวิตของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่มี 3 - 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ A 2 สายพันธุ์และสายพันธุ์ B 1-2 สายพันธุ์    ซึ่งสายพันธุ์ที่นำมาผลิตวัคซีนจะเปลี่ยนไปทุก ๆ 6 เดือน ขึ้นกับการระบาดของปีนั้น ๆ จึงทำให้ต้องมีการฉีดเป็นประจำทุกปี


วิธีการฉีด : ฉีด 1 เข็ม เป็นประจำทุกปี

2. วัคซีนงูสวัด


          คือ วัคซีนที่ช่วยลดโอกาสการเกิดและลดความรุนแรงของโรคงูสวัด ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งอาจเกิดอาการแทรกซ้อนที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้


วิธีการฉีด : ฉีด 1 เข็ม ครั้งเดียว ในผู้ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป


ข้อควรระวัง : ในผู้ที่เคยเป็นงูสวัด ให้เว้นระยะห่างหลังจากเป็นงูสวัดอย่างน้อย 6 เดือน

3. วัคซีนปอดอักเสบนิวโมค็อกคัส


          คือ  วัคซีนที่ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมค็อกคัสที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบและการติดเชื้อทางเดินหายใจที่รุนแรง เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือดและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยปัจจุบันวัคซีนแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิด 13 สายพันธุ์ (Pneumococcal conjugate vaccine; PCV13) และชนิด 23 สายพันธุ์ (Pneumococcal polysaccharide vaccine; PPSV23)


วิธีการฉีด : ฉีดชนิด 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม จากนั้นอาจพิจารณาฉีดชนิด 23 สายพันธุ์อีก 1 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 1 ปี ในผู้ที่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป


ข้อควรระวัง : ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนคอตีบ (Diphtheria toxoid)


    ส่วนวัคซีนอื่น ๆ เช่น วัคซีนโควิด-19 สามารถพิจารณาฉีดได้ โดยปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร


อาการข้างเคียงที่พบได้ทั่วไป


          มีอาการปวด บวม แดง หรือคันบริเวณที่ฉีด มีอาการไข้ วิงเวียน ปวดหัว คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย หรือปวดเมื่อยตามตัว ซึ่งอาการดังกล่าวสามารถหายได้ภายใน 2-3 วัน


 


หากอาการไม่ดีขึ้น หรือมีผื่นขึ้น แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก มีอาการวูบ เป็นลมที่สงสัยว่าอาจมีภาวะแพ้อย่างรุนแรง ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที

ข้อมูลอ้างอิง


- คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566


- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://www.chulabhornchannel.com/health-articles/2023/04/วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ/


- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา https://oryor.com/media/infoGraphic/media_printing/2017?ref=search


- กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/1172220210831062615.pdf


- คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://ccpe.pharmacycouncil.org/showfile.php?file=1381


- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ http://164.115.45.63/VIMSFile/Factsheet/2565_11_pneumococcal_vaccine_factsheet.pdf

วันที่เผยแพร่ วันที่ 14 เมษายน 2567   แหล่งข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) (oryor.com)  

Recent Posts