Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ถึงคิวคนพัทลุงรับบริการ "พาหมอไปหาประชาชน" หมอชลน่านเปิด 20 คลินิกดูแลสุขภาพ

จำนวนผู้เข้าชม : 75 ครั้ง

โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ นำแพทย์เฉพาะทางจิตอาสาในเขตสุขภาพที่ 12 ออกตรวจรักษาประชาชนชาวพัทลุง เปิดบริการ 7 คลินิกหลัก 13 คลินิกเสริม คาดมีผู้เข้ารับบริการ 4.5 พันคน ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย จัดไปแล้ว 16 ครั้ง ดูแลประชาชนได้กว่า 7 หมื่นคน โดยสัปดาห์นี้ออกให้บริการอีก 4 แห่ง ที่ อ.ด่านซ้าย อ.เชียงคาน จ.เลย, อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพาหมอไปหาประชาชน" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพัทลุงโดยมีนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวสาธารณสุข คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการ คัดกรอง ตรวจรักษาโรคที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วยที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ช่วยค้นหาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ลดการป่วย การเสียชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในโอกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ จึงได้จัดทำโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ นำแพทย์เฉพาะทาง จิตอาสาออกให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นมา

โดยในวันนี้ ทีมแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา บุคลากรและเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 12 ได้ออกให้บริการประชาชนที่ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เปิดบริการ 20 คลินิกเฉพาะทาง ได้แก่1.มะเร็งตับ/ท่อน้ำดี 2.มะเร็งปากมดลูก 3.มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง 4.มะเร็งเต้านม 5.โรคตาในเด็กและผู้สูงอายุ 6.ทันตกรรม 7.โรคข้อและกระดูก 8.โรคหัวใจและหลอดเลือด 9.มะเร็งต่อมลูกหมาก 10.แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 11.สุขภาพจิตและจิตเวช 12.ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ 13.ส่งเสริมการมีบุตร 14.วัณโรค 15.บริการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV, Flu, Covid-19 16.ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 17.ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 18.แพทย์แผนจีน 19.เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ 20.ให้คำปรึกษาโครงการร้านขายยา ตั้งเป้ามีผู้มารับบริการประมาณ 4,500 คน และในสัปดาห์นี้ยังได้ออกให้บริการอีก 4 แห่ง ที่อำเภอด่านซ้าย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ,อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ จะออกให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์ไปตลอดปี 2567 ปัจจุบันออกให้บริการแล้ว 16 ครั้ง ประชาชนเข้าถึงบริการ 70,683 คน รับบริการหัตถการเฉพาะทาง 1,065 ราย ได้แก่ ผ่าตัดต้อกระจก/ต้อเนื้อ 436 ราย ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiogram) 266 ราย ผ่าตัดนิ้วล๊อค 92 ราย ขาเทียม 44 ราย รากฟันเทียม 15 ราย และสลายนิ่วในทางเดินปัสสาวะ 13 ราย ส่วนหัตถการคัดกรองมะเร็งมีผู้เข้ารับบริการ 3,271 ราย ได้แก่ ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ 1,155 ราย แมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านม 1,067 ราย อัลตราซาวด์ตับและท่อน้ำดี 895 ราย และส่องกล้องปากมดลูก 154 ราย

Recent Posts