Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ชาวร้อยเอ็ดปลื้มนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ตื่นตัวใช้สิทธิมากกว่า 70,000 ครั้ง ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วมากกว่า 6 แสนคน

จำนวนผู้เข้าชม : 95 ครั้ง

น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ และ ดร.ศศดิศชูชนม์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการรพ.ร้อยเอ็ด แถลงภายหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวหลังจากวัน KICK OFF 7 ม.ค.ในจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัด ที่ผ่านมา ว่า พณฯนายกรัฐมนตรี ติดตามการใช้บริการของพี่น้องประชาชนในการรับบริการสุขภาพ เริ่มที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่องในการดำเนินการตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนทั้ง 4 จังหวัดนำร่อง ก่อนที่จะมีการขยายผลไปอีก 8 จังหวัดในเดือนมีนาคม และอีก 20 จังหวัดในเดือนเมษายน ก่อนที่จะครอบคลุม ทั้งประเทศภายในปี 2567 นี้

การลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกหลังมีการเปิดตัวโครงการ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการลงพื้นที่ติดตามนโยบายอีก 3 จังหวัด ได้แก่ แพร่ เพชรบุรี และ นราธิวาส ซึ่งจากการลงพื้นที่จ.ร้อยเอ็ด พบว่า นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเป็นนโยบายที่สามารถดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในการเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลได้ทุกที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการในโรงพยาบาลใหญ่ในเมือง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มาก และยังสามารถรับยาที่บ้าน โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์และ อสม.ไรเดอร์ สิ่งที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดนอกจากความสะดวกสบายแล้ว จากการสอบถามพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด 100 % มีความสบายใจที่รัฐบาลสามารถปลดล็อกปัญหาเรื่องใบส่งตัวในการเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ โดยประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดเกือบ 100 % มีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนที่เรียกว่า Health IDที่เพียงแค่เสียบบัตรประชาชนที่ตู้คีออสของโรงพยาบาลทุกแห่งในร้อยเอ็ด แพทย์ พยาบาลก็สามารถที่จะเห็นประวัติการรักษา ทำให้สามารถทำการรักษาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น”

จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดตั้ง War Room ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย 30 รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โดยให้มีศูนย์บริการประชาชน นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 24 คู่สาย เพื่อรับรายงานปัญหา/เรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป รวมทั้งจัดตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดปัญหาการเข้าใช้บริการมี Call Center 24 ชั่วโมง

Recent Posts