Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สธ.ไทยเจรจาจัดทำ MOU ฉบับแรกกับซาอุฯ เน้นความมั่นคงและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คาดลงนามได้ไตรมาสแรกปีนี้

จำนวนผู้เข้าชม : 121 ครั้ง

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับมอบหมายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะหารือกับประเทศซาอุดีอาระเบีย จัดทำ MOU ด้านสาธารณสุขฉบับแรกได้สำเร็จ เน้นเรื่องสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ Medical and Wellness Tourism คาดลงนามได้ในไตรมาสแรกปีนี้ พร้อมศึกษาโรงพยาบาลเสมือนจริงที่ก้าวหน้าทันสมัยเป็นอันดับสองของโลก

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดเผยว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย ผ่านความร่วมมือด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมาก จึงได้มอบหมายให้ตน พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านต่างประเทศ ผู้ช่วยอธิบดี สบส. ผู้แทนกรมควบคุมโรค และผู้แทนกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยได้เจรจาจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ด้านสาธารณสุขระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบในสาขาความร่วมมือที่สำคัญร่วมกัน

"การเจรจาจัดทำร่าง MOU ใช้เวลาเพียง 45 นาทีเท่านั้น ก็บรรลุความเห็นชอบร่วมกัน เน้นความร่วมมือในด้านการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ (Health Security) และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพ (Medical and wellness tourism) ซึ่งเป็นสาขาที่ทั้งไทยและซาอุดีอาระเบียให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คาดว่าจะสามารถลงนาม MOU ระหว่างรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขสองประเทศได้ภายในไตรมาสแรกของปีนี้" นพ.สุระกล่าว

นพ.สุระกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ไทยและซาอุดีอาระเบียยังไม่มี MOU ความร่วมมือด้านสาธารณสุขมาก่อน มีเพียงการแลกเปลี่ยนการดูงานด้านการให้บริการสุขภาพตามโอกาสเท่านั้น การลงนาม MOU ความร่วมมือด้านสาธารณสุขนี้ จะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของความร่วมมือด้านสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายโอกาสสร้างความร่วมมือในสาขาอื่นๆ นอกเหนือจากด้านสาธารณสุข ซึ่งไม่เพียงจะส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพของทั้งสองประเทศเท่านั้น แต่ยังจะส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาคมโลกด้วย นอกจากนี้ คณะของไทยยังได้หารือกับผู้แทนจากกองทุนประกันสุขภาพของซาอุดีอาระเบีย โดยให้ข้อมูลความพร้อมของสถานพยาบาลไทยในการให้บริการรักษาพยาบาลที่ตอบสนองต่อความต้องการของชาวซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งได้ศึกษาดูงานการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเสมือนจริง (Virtual Hospital) ซึ่งมีความก้าวหน้าและทันสมัยเป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และมาตรการการควบคุมโรคของไทย กับผู้แทน Public Health Authority ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมโรคของซาอุดีอาระเบีย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวซาอุดีอาระเบีย พร้อมศึกษาดูงานโอกาสและความท้าทายของการให้บริการ Wellness Thai ในซาอุดีอาระเบียด้วย

Recent Posts