Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ธ. ปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลาง ตามปฏิบัติการ Set Zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด  ไปยังนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม : 127 ครั้ง

สธ. ปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลาง ตามปฏิบัติการ Set Zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด ครั้งที่ 57 ช่วงที่ 2 (ระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567) จำนวน 230 ตัน จากของกลางยาเสพติดทั้งสิ้น 340 ตัน ตามปฏิบัติการ Set Zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด  

วันที่ 19 มกราคม 2567 ที่บริเวณถนนหน้าอาคาร OSSC สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลาง ในการทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่ 57 ช่วงที่ 2 โดยกล่าวว่าการจัดงานในวันนี้เป็นการตอกย้ำนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม และแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนต่อสาธารณชนในการต่อสู้กับยาเสพติดไม่ให้หวนคืนสู่สังคมอีก โดยคงหลักการความโปร่งใสและการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดโครงการ set zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด มีการทำลายยาเสพติดของกลางช่วงที่ 1 ไปแล้วกว่า 110 ตัน และจะดำเนินการทำลายอย่างต่อเนื่องทุก  1 ถึง 2 เดือน  สำหรับในวันนี้ เป็นช่วงที่ 2 ที่มีการทำลายยาเสพติดของกลางรวมกว่า 230 ตัน โดยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจะลำเลียงยาเสพติดของกลางไปยังนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทำลายให้หมดสิ้นไป  โดยใช้วิธีการเผาทำลายด้วยเตาอุณหภูมิสูง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

กระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเดินหน้ากำจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นจากสังคมไทย อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่ายาเสพติดดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาหมุนเวียนสร้างปัญหาให้กับสังคมได้อีกต่อไป


 

Recent Posts