Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

13 มกราคม 2567 องค์การเภสัชกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 3 พื้นที่ ปทุมธานี สระบุรี และชลบุรี สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆ

จำนวนผู้เข้าชม : 127 ครั้ง

ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป องค์การเภสัชกรรมกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นภายในพื้นที่ของโรงงานผลิตยารังสิต 1 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และร่วมกับเทศบาลตำบลหนองใหญ่ จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และร่วมกับเทศบาลเมืองทับกวาง จัดขึ้นที่เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดงดนตรี การเล่นเกม ชิงรางวัล การแจกของขวัญ เป็นต้น

นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรม ยังได้มอบของขวัญให้กับโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม พระรามที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนสวนมิสกวัน และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ รวมถึงมอบของขวัญให้กับโรงเรียนอนุบาลทับกวาง, โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1, โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 และโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์)  “กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับความสุข ความสนุกสนาน รู้จักการเข้าร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออก มีความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจต่อกัน ตลอดจนได้รับความรู้จากสาระ และความบันเทิง ทั้งยังได้รับของรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ด้วย

องค์การเภสัชกรรมจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจนำบุตรหลานของท่านเข้าร่วมงานได้ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งองค์การเตรียมต้อนรับทุกๆ ท่าน เพื่อความสุขของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังของชาติต่อไป”

Recent Posts