Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

เพชรบูรณ์ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ ตามแนวทางเมืองสุขภาพดีรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

จำนวนผู้เข้าชม : 143 ครั้ง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานการมอบนโยบายและเสริมสร้างกำลังใจแก่บุคลากรและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายที่สานพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ จ. เพชรบูรณ์ ว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพและนักท่องเที่ยวปลอดภัย โดยใช้สุขภาพสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Health for Wealth) รองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมที่เป็นมรดกโลก เช่น ภูทับเบิก ภูแผงม้า อุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง เขาตะเคียนโง๊ะ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ถ้ำผาหงษ์ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก เป็นต้น การจัดให้มี ระบบสาธารณสุขที่ดีทุกระดับ เพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว ตลอดจนการดูแลสุขภาพประชาชนในจังหวัด ให้มีสุขภาพ ที่ดี

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยถึงทิศทาง ปี 2567ตามนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านการรักษา และ ด้าน Wellness ล่าสุดได้ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรกว่า 96 แห่ง มีการพัฒนาต่อยอดไปสู่ชุมชนสุขภาพดี (wellness community) และ มีการรับรองศูนย์เวลเนสซึ่งมีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ 1) ที่พักนักท่องเที่ยว 2 )สถานประกอบการร้านอาหาร 3) สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ 4) สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ และ  5) สถานประกอบการเอกชน ซึ่งมีสถานประกอบการได้รับการรับรองไปแล้วกว่า 700 แห่ง,มีการขับเคลื่อนด้านอาหารสุขภาพ จัดทำหลักสูตรโภชนศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพรการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วกว่า 972 ราย ,ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร คัดเลือกและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ สมุนไพรไทย โดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผ่านการคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพที่ได้รับการการันตีตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน กว่า 1,000 รายการ

นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา จ.เพชรบูรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ ทั้งเรื่องอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และนวดไทย สร้างงานสร้างอาชีพ ในด้านอาหารปลอดภัยได้รับรางวัลอาหารปลอดภัย 3 ปีซ้อน , อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2566 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ สถานประกอบการ 1 รางวัล ผลิตภัณฑ์ 4 รางวัล ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและการได้รับการอนุญาต ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 13 ผลิตภัณฑ์ มีร้านอาหารผ่านการรับรองมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ( clean food good taste plus) กว่า 16 ร้าน

ด้านการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาและสมุนไพร จากอัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ และสัมผัสทั้งรูป รส กลิ่นเสียง ในวิถีชีวิตชุมชน อาหารท้องถิ่น การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ในชุมชนโฮมสเตย์บ้านห้วยโปร่ง อำเภอหล่มสัก ด้านนวดไทยสร้างอาชีพ จัดอบรมหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพและผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ผู้ผ่านการอบรมสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน เช่นคลินิกการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเปิดเมื่อ พ.ศ. 2563 พบว่าสามารถสร้างรายได้ให้แก่หน่วยงานและพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2566  มีรายได้กว่า 2 ล้านบาท สอดคล้องกับนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจสุขภาพและนักท่องเที่ยวปลอดภัย โดยใช้สุขภาพสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Health for Wealth) อย่างเป็นรูปธรรม

Recent Posts