Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ให้บริการผ่าตัดทางด้านออร์โธปิดิกส์แบบแผลเล็กด้วยกล้อง

จำนวนผู้เข้าชม : 139 ครั้ง

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อมีการพัฒนาการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องทั้งภายในข้อและบริเวณกระดูกสันหลัง การผ่าตัดด้วยกล้องเป็นการผ่าตัดชนิดแผลเล็กมีข้อดีอยู่หลายประการทั้งในด้านการลดความบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อในบริเวณที่ผ่าตัด การลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัดและสามารถช่วยสงวนเนื้อเยื่อต่างๆไม่ให้ได้รับบาดเจ็บขณะผ่าตัดด้วย สถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีการให้บริการการรักษาโรคทางกระดูกและข้อในลักษณะดังกล่าวโดยการส่องกล้องเข้าในข้อเข่า หัวไหล่ สะโพกหรือข้อที่มีขนาดเล็ก เช่น ข้อมือและข้อเท้า เพื่อรักษาโรคหรือ การบาดเจ็บต่างๆที่มีพยาธิสภาพภายในข้อ เช่น เส้นเอ็นยึดข้อฉีกขาดหรือมีการอักเสบภายในข้อจากปัจจัยโรคต่างๆ โดยมีการส่องกล้องเพื่อเย็บซ่อมหรือตัดเนื้อเยื่อส่วนที่บาดเจ็บหรืออักเสบออก รวมถึงมีการผ่าตัดเสริมสร้างเส้นเอ็นต่างๆเพื่อทดแทนส่วนที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ โดยทั่วไปผู้ป่วยจะใช้เวลาในการรักษาตัวสั้นกว่าในอดีต

นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทขา ซึ่งมีผลทำให้ปวดร้าวจากบริเวณสะโพกไปถึงปลายเท้ามีอาการชาและอ่อนแรงร่วมด้วย มีผลทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเดินหรือใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ ในทั่วไปการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาหมอนรองกระดูกนี้จะต้องเป็นการผ่าตัดแบบแผลเปิดที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ทำให้มีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อค่อนข้างมาก การฟื้นตัวช้า

นายแพทย์ชัยโรจน์ เอื้อไพโรจน์กิจ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิสาขาออร์โธปดิกส์ หัวหน้าสถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน เพิ่มเติมว่า สถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์มีการผ่าตัดโดยการส่องกล้องเข้าไปในโพรงกระดูกสันหลัง บริเวณไขประสาทและเส้นประสาท เพื่อนำเนื้อเยื่อหมอนรองกระดูกส่วนที่กดทับเส้นประสาทออก ซึ่งในบางครั้งอาจจำเป็นต้องมีการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อยึดตรึงกระดูกสันหลังในบริเวณดังกล่าวร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นคงในโครงสร้างของกระดูกสันหลัง การผ่าตัดแบบเจาะรูและสอดใส่เครื่องมือดังกล่าวก็เป็นวิธีที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้เช่นกัน

สถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ให้บริการการรักษาผู้ป่วยในรูปแบบนี้ โดยสามารถสอบถามจากแพทย์ผู้ให้การรักษาในแต่ละอนุสาขาข้างต้นได้ที่คลินิกผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 อาคาร 33 ปี ในวันและเวลาราชการ

#กรมการแพทย์ #โรงพยาบาลเลิดสิน #ให้บริการผ่าตัด”#แบบแผลเล็กด้วยกล้อง 8 มกราคม 2567

Recent Posts