Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

เพชรบุรี นำร่องโครงการ “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” ภายใต้นโยบายยกระดับ 30 บาท พร้อมให้บริการ มีหน่วยบริการเข้าร่วมแล้ว 219 แห่ง

จำนวนผู้เข้าชม : 227 ครั้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน 7 มกราคม 2567 จ.เพชรบุรี พร้อมให้บริการ“บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่”เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เผย มีหน่วยบริการรัฐ เอกชน ร้านยา คลินิก เข้าร่วมแล้ว 219 แห่ง ประชาชนเกินครึ่งและบุคลากรทางการแพทย์ 4 สาขาหลัก กว่า 80% ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 2 มกราคม 2567 ณ.โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจ.เพชรบุรี นพ.ชลน่าน ศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามความพร้อมระบบบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ และตรวจเยี่ยมเครือข่ายหน่วยบริการใน จ.เพชรบุรี 1 ใน 4 จังหวัดนำร่องโครงการ “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” ภายใต้นโยบายยกระดับ 30 บาท 

พ.ชลน่าน เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยบริการทุกระดับทั่วทั้ง จ.เพชรบุรี ได้เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพเป็นระบบเดียวกันแล้ว มีการยืนยันตัวตน Provider ID ของบุคลากรทางการแพทย์ 4 สาขาหลักที่ให้บริการ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และเทคนิคการแพทย์ 85.45%โรงพยาบาลอัจฉริยะทุกแห่งผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทุกโรงพยาบาลสามารถให้บริการประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์, นัดหมายออนไลน์, บริการการแพทย์และเภสัชกรรมทางไกล,ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล, ใบสั่งยา/สั่งแล็บ, ส่งยาทางไปรษณีย์, จ่ายเงินออนไลน์ รวมทั้งสื่อสารกับประชาชนผ่าน Line OA, Application และ Call Center ซึ่งมั่นใจว่า ประชาชนจะเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไร้รอยต่อ ลดเวลารอคอย และพร้อมที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ พร้อมกับร้อยเอ็ด แพร่ และนราธิวาส ในวันที่ 7 มกราคม นี้ แน่นอน

ข้อมูลล่าสุด (1 มกราคม 2567) จ.เพชรบุรี มีหน่วยบริการเข้าร่วมโครงการแล้ว 219 แห่ง ได้แก่ หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 120 แห่ง, อปท.(รพ.สต.) 5 แห่ง, ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาล 4 แห่ง, สถานีกาชาด 1 แห่ง, รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ สังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง, รพ.เอกชน 2 แห่ง, ร้านยา/แล็บ 46 แห่ง, คลินิกเวชกรรม 38 แห่ง และคลินิกทันตกรรม 2 แห่ง มีประชาชนลงทะเบียนยืนยันตัวตน Health ID ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้ว 218,444 คน หรือ 50.46% และยังเปิดให้ยืนยันตัวตนต่อเนื่องที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล และ รพ.สต.ทุกแห่ง

สิทธิบัตรทอง สามารถเข้ารักษาในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ เจ็บป่วยจำเป็นต้องรักษาเมื่อไหร่ เข้ารับบริการผู้ป่วยนอกได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ โดยที่หน่วยบริการจะไม่มีการเรียกให้กลับไปรับใบส่งตัวมาเหมือนในอดีตที่เคยเป็นปัญหา ในส่วนของการยกระดับบัตรทอง 30 บาท ให้เป็น 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งนำร่องในบางพื้นที่เมื่อปี 2564  และในปี 2565 มีการขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นมา  หากประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจำที่ลงทะเบียนไว้ แล้วเกิดการเจ็บป่วยที่ไม่ใช่กรณีป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการในระบบบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ โดยที่หน่วยบริการจะไม่มีการเรียกให้กลับไปรับใบส่งตัวมาเหมือนในอดีต ที่เคยเป็นปัญหากับพี่น้องประชาชน “ประชาชนสิทธิบัตรทอง 30 บาทหรือสิทธิ สปสช. (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) หากเกิดภาวะเจ็บป่วย จำเป็นต้องรับการรักษา เช่น ยาหมด ทำแผลต่อเนื่อง เจ็บ ไข้ ไอ ปวด เป็นต้น สามารถเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปรับใบส่งตัวจากหน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้”


 

 บริการสุขภาพปฐมภูมิ คือ บริการสุขภาพด่านแรกของระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นโดยเน้นการป้องกันไม่ให้ป่วย หากเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลรักษาเบื้องต้น (และครอบคลุมในกรณีที่จำเป็นจะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่รักษาโรคซับซ้อนมากขึ้น) ทั้งนี้รวมถึงบริการฟื้นฟูสุขภาพด้วยตัวอย่างหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.), หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล, ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น


 

Recent Posts