Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

การแถลงการณ์ความร่วมมือของภาคเอกชนในประเด็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการคลังเพื่อสุขภาพสตรี

จำนวนผู้เข้าชม : 351 ครั้ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย นโยบาย APEC SMART FAMILIES ให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร รวมถึงการดูแลสุขภาพสตรี ย้ำภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันสร้างความยั่งยืนด้านการคลังเพื่อสุขภาพสตรี เพื่อหนุนความสำเร็จในการพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหา

วันนี้ (8 มีนาคม 2566) ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดพิธีแถลงการณ์ความร่วมมือในประเด็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการความยั่งยืนด้านการคลังเพื่อสุขภาพสตรี (Sustainable financing for women’s health) พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ว่า ในปี 2565 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และเป็นผู้นำในการเสวนานโยบาย APEC SMART FAMILIES ซึ่งสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคได้มีการพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญและถือเป็นความท้าทายในการจะพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น อัตราการเกิดที่ลดลง การตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นต้น รวมถึงประเด็นท้าทายเรื่องสุขภาพของผู้หญิงที่ต้องมีการดูแลเพิ่มขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรของประเทศยังมีจำกัด ทั้งนี้ การสร้างความยั่งยืนด้านการคลังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การพัฒนานโยบายในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ประสบความสำเร็จ ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง

Recent Posts