Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยจัดงานประชุมวิชาการโรคไต เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

จำนวนผู้เข้าชม : 268 ครั้ง


สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการโรคไต เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี


 

Recent Posts