Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบรอบวันประสูติ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทำบุญครบรอบ ๙๖ ปี การสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม : 334 ครั้ง


ด้วยวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2566  เป็นวาระพิเศษเนื่องในวันครบรอบ 100 ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ผู้มีคุณูปการต่อการพยาบาลไทย  ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทั้งทางด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพ พสกนิกรให้เป็นที่ประจักษ์ และในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นี้ เป็นวาระครบรอบการสถาปณาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  96 ปี 

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ เป็นประธานในพิธีและคณะบุคเข้าร่วมพิธี คือ นายกสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมพบาบาลสำนักงานสาขาภาคเหนือ ภาคใต้ภาค และตะวันตก คณะกรรมการอำนวยการ ผู้แทนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมทำบุญปัจจัยถวายพระเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในครั้งนี้

ศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  ได้ถือฤกษ์อันเป็นมงคลครั้งนี้  เปิดคลินิกรักษ์สุขภาพคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ตั้งอยู่ภายในอาอาคารของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดบริการภายในงานด้านการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางที่เข้ามาร่วมงาน  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  และเจ้าอาวาสวัดสระเกศพระธรรมโพธิมงคล  ได้ร่วมบริจาคถุงยังชีพมอบให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการจำนวน 196 ชุด  

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยได้เชิญชวนและกล่าวว่า "ผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองทุกท่านสามารถมาใช้บริการที่สุขภาพคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์นแห่งนี้ได้ทางคลินิกยังมีบริการไปเยี่ยมบ้านสำหรับผู้ป่วยใช้สิทธิ์บัตรทองที่ติดเตียงติดเตียง โดยมีอาการของโรคทั่วไปโรคเรื้อรังที่แล้วต้องการคุมโรคเบาหวานพยาบาลนั้นสามารถทำได้ดี การมีวิชาชีพพยาบาลนั้นเวลาการปฏิบัตรงหน้าที่จะอยู่กับประชาชน การฝึกทักษะควบคุมโรค ควบคุมน้ำตาลพยาบาลจะทำได้ดีมากและจะให้เวลากับเค้ากับครอบครัวเค้าเมื่อเค้าไม่ได้เข้ารับการรักษาและไม่ทราบว่าเค้าจะต้องไปรักษาต่อที่ไหน พยาบาลสามารถบอกประชาชนว่าจะต้องไปต่อที่ไหน "

การจัดงานครั้งนี้สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากภาคีเครือข่ายพบาบาลนำคณาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญชำนาญการพยาบาล จากสถานพยาบาลต่าง ๆ ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ สร้างความสุข คลายกังวล และสร้างความมั่นใจจากการได้รับคำตอบจากข้อซักถามเป็นอย่างดี  


 


 

ได้รับข้อมูลที่เป็นความรู้ที่ถูกต้องกับการดูแลสุขภาพตนได้แก่ชาวชุมชนในครั้งนี้อย่างดี และได้รับเกียรติจากนายณันทพงศ์  สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี  และผู้นำชุมชนเขตราชเทวีเข้าร่วมงาน และเข้ารับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น


 

 

Recent Posts