Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

กิจกรรมบนเวที งานสัปดาห์วันไตโลก ปี 2566 ภายใต้คำขวัญ “ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง”

จำนวนผู้เข้าชม : 459 ครั้ง


สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย  ร่วมกันจัดกิจกรรมบนเวทีในสัปดาห์วันไตโลกสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญ “Kidney Health For All- preparing for the unexpected, supporting the vulnerable”  “ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง” โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

การจัดกิจกรรมในปีนี้  กระทรวงสาธารณสุของค์กรด้านสุขภาพและภาคเอกชน  ร่วมจัดงาน  เพื่อกระตุ้นถึงการป้องกันมิให้เกิดโรค โดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย  มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมให้องค์ความรู้ให้ความรู้กับประชาชนได้ตระหนักการหลีกเลี่ยงที่จะไม่เกิดโรคได้อย่รงไร สำหรับประชาชนทั่วไปที่เข้ามาร่วมงานจะได้รับการตรวจสุขภาพ ฟรี จากทีมผู้เชี่ยวชาญโรคไต

กิจกรรมและการให้บริการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้  การตรวจจะเป็นการตรวจคัดกรองโรคไต  การตรวจค่าการทำงานของไตเบื้องต้นด้วยการเจาะเลือด และการตรวจปัสสาวะ ดูปริมาณโปรตีนที่รั่วในปัสสาวะแนะนำการปฏิบัติด้านสุขภาพไต การแตะนำอาหารที่เสี่ยงกัยการเกิดโรคและทำลายระบบการทำงานของไต เป็นต้น

 การเสวนามอบองค์ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการด้านไต นักกำหนดอาหาร ในหัวข้อ ต่าง คือ เรื่องของนโยบาย มาตรฐานการดูแลรักษาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไต  โดย นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข  นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  การเสวนาความรู้  เรื่อง"รู้ก่อนแชร์โรคไตกับสมุนไพร" และสื่อโซเชียล โดย พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์(อายุรแพทย์โรคไต) รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ (อายุรแพทย์โรคไต)  คุณฐปนีย์ โสภณ (หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ สำนักงานเทศบาลนครระยอง จ.ระยอง สมาคมเพื่อนโรคไตฯ) น.อ.หญิง พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี (ผู้ดำเนินการรายการ)เสวนาความรู้ เรื่อง“การดูแลคนไข้ไตในช่วงโรคโควิด” โดย  รศ.พญ.ธนันดา ตระการวนิช (อายุรแพทย์โรคไต พญ.วรรณิยา มีนุ่น (อายุรแพทย์โรคไต)  น.ท.หญิง รัตตินันท์ สิงห์ประเสริฐ (พยาบาลผู้เชี่ยวชาญฯ) คุณอินทิรา ไตรพิบูลย์สุข (สมาคมเพื่อนโรคไตฯ)

การแสดงดนตรี โดยวง Band Of Brothers  วงC30 วงดนตรี Old Doc การแสดงดนตรี โดยคุณโน้ต ศรัณย์ คุ้งบรรพต และทีมวงสวนพลูคอรัส ภายในงานยังมีนักกกำหนดอาหารแนะนำอาหารและให้ความรู้เรื่องของโซเดียมสูงแนะนำเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตมีการสาธิตการปรุงอาหารเมนูอร่อย ลดความเสี่ยงโรคไต“อาหารคลีนดีมีประโยชน์” โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์  เชฟคุณยศสินี ณ นคร (คุณจ๋า) คุณแววตา เอกชาวนา (นักกำหนดอาหารวิชาชีพ สมาคมนักกำหนดอาหารฯ คุณวรัญญา เตชะสุขถาวร (นักกำหนดอาหารวิชาชีพ สมาคมนักกำหนดอาหารฯ การสาธิตการออกกำลังกายจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การสาธิตการทำอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคไตโดยเชฟชื่อดัง 

และรายการบนเวทีที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงจากคุณแอน ทองประสม ดารา ศิลปินรับเชิญสาธิตการออกกำลังกายให้แก่ผู้ป่วยโรคไต และ คุณเจมส์ มาร์ อัศรัสกร คุณพาย รินรดา แก้วบัวสายในช่วงทีมดาราจากไทยทีวีสีช่อง 3 พบประชาชน

Recent Posts