Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สมาคมพยาบาลแห่งประทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses: ICN) จัดการประชุมผู้นำพยาบาลระดับภูมิภาค เอเชีย ครั้งที่ 21 “ Asia Workforce Forum (AWFF) “

จำนวนผู้เข้าชม : 768 ครั้ง


กรุงเทพฯ :1 มีนาคม  พ.ศ. 2566 ณ.ห้องประชุมชัชรี ลิ้มทจิตต์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ   Mr. Howard Catton ซีอีโอของ ICN เป็นผู้แทนจากสภาพยาบาลระหว่างประเทศ และ ศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทสไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ร่วมเป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้นำทางการพยาบาลในระดับภูมิภาคเอเชียจากประเทศ จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น  สิงคโปร์ มาเก๊า มาเลเซีย ไต้หวัน อินเดีย และไทย เข้าร่วมประชุม

Mr. Howard Catton เน้นย้ำว่า ปัจจุบันปัญหาของบุคลากรด้านการพยาบาลของโลก ในการรักษาพยาบาลเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการเอาใจใส่อย่างเร่งด่วนจากรัฐบาล เนื่องจากความเสี่ยงที่จะสูญเสียพยาบาลเร็วกว่าที่เราจะฝึกพวกเขาได้ ไม่ใช่แค่พยาบาลที่จะออกจากอาชีพเป็นจำนวนมาก แต่ในจำนวนพยาบาลที่ลาออกนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์หลายสิบปี “พยาบาลเหล่านี้มีความสำคัญต่อการส่งมอบการดูแลที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง ยังรวมถึงการสอน สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่คนรุ่นต่อไปด้วย “ไม่มีคำตอบเดียวสำหรับปัญหาการขาดแคลนพยาบาล ไม่มีกระสุนเงิน แต่ตามที่นโยบายล่าสุดของเราแสดงให้เห็น เราจำเป็นต้องปลูกฝังการดำเนินการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวกและสนับสนุน รวมถึงค่าจ้างที่ยุติธรรม การจัดหาพนักงานที่ปลอดภัย ความเป็นมืออาชีพ และ การพัฒนาอาชีพและการปราศจากความรุนแรง การรังแกและการคุกคาม”  จำนวนพยาบาลที่จะขาดแคลน  ICN ประเมินว่าอาจมีมากถึงครึ่งหนึ่งของพยาบาล 28 ล้านคนทั่วโลก  

ดังนั้น การโยกย้ายพยาบาลเพื่อตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนในประเทศที่ร่ำรวยซึ่งนำไปสู่การขาดดุลอย่างมากในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงในด้านขวัญกำลังใจ เป็นปัญหาทั่วโลกที่ต้องขาดแคลนพยาบาล  เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อพายุที่สมบูรณ์แบบนี้ ซึ่งปัญหานี้มีผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลอย่างมาก จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยรัฐบาล   ICN จึงได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลก สนับสนุนการแก้ไขในประเด็นทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น 

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เน้นย้ำว่า พยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่โดดเด่นที่สุดในระบบการรักษาพยาบาลของประเทศ เราคาดหวังที่จะส่งมอบคำมั่นสัญญาที่สำคัญและบรรลุนโยบาย "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" และความพยายามระดับโลกเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พยาบาลและผดุงครรภ์มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการดูแลเบื้องต้นและชุมชน และอื่นๆ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานพยาบาลยังคงมีอยู่ กลยุทธ์การเก็บรักษาไม่ได้รับการปรับปรุงมากนัก วงจรอุบาทว์ขาดแคลนพยาบาลบีบให้พยาบาลต้องทำงานเกินมาตรฐานแรงงานไทย การศึกษาของ TNMC รายงานว่าพยาบาลมากกว่าครึ่งทำงาน 56 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำงานมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ น่าเศร้าที่ 20% ของพยาบาลต้องทำงานแม้ว่าจะป่วยก็ตาม สาเหตุของการพยาบาลออกจากอาชีพพยาบาลยังคงเป็นประเด็นเดิม จากการสำรวจล่าสุดกับพยาบาล 18,768 คน ระบุว่า 45.5% ของพยาบาลมีความเครียด 20% กำลังเผชิญกับความรุนแรงในที่ทำงาน และ 38.3% ระบุว่ามีความวิตกกังวลและปัญหาสุขภาพร่างกายอื่นๆ แม้จะทำงานหนักแต่ค่าจ้างพยาบาลยังน้อยเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นโดยเฉพาะแพทย์ เช่น ค่าตอบแทนแพทย์ทำงานในชนบท 28 เท่าของพยาบาล พบสถานการณ์ที่คล้ายกันในการศึกษาพยาบาล การสรรหาครูใหม่เป็นปัญหาเนื่องจากค่าจ้างต่ำแต่ภาระงานสูง รัฐบาลไทยควรสนับสนุนความพยายามของเราในการเสริมสร้างกำลังแรงงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติ รวมถึงความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพื่อให้บริการและรับรองว่าตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน สภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนเชิงกลยุทธ์และปลอดภัย แพ็คเกจทางการเงินที่เหมาะสม และความเคารพเป็นกุญแจสำคัญในการรักษา ดร.ศิริอร ขอบคุณ ICN ที่ให้กำลังใจและสนับสนุนการประชุม AWFF ในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญ สร้างเรื่องราวความสำเร็จและเรียนรู้จากประสบการณ์

March 1, 2023The Nurses’ Association of Thailand (NAT) and The International Council of Nurses (ICN) are co-organize the  21st ICN Asia Workforce Forum (ICN-AWFF) on March 1-2, 2023 at the NAT headquarter in Bangkok, Thailand. The Objective ofthe ICN-AWFF:1. To strengthen relationship and network of National Nurses’ Associations (NNAs) in Asia region2. To explore the resolutions to overcome nursing workforce through the NNAs of the country in the region3.  To share and learn about nurseworkforce management and nurses’ leadership during COVID-19 pandemic from each NNA4. To find the endeavor to mutual support and collaboration in enhancing nurses’ competencies among NNA in Asia region. Participants are: Delegates from 10 NNAs,  consist of President of NNAs and their team totally 50 people 1. Chinese Nursing Association 2.Japanese Nursing Association 3.Indonesian National Nurses Association 4 .Indian Nursing Council* 5.Malaysian Nurses Association 6 .Nurses Association of Macau 7.Singapore Nurses Association 8 .Taiwan Nurses Association 9 .Philippines Nurses Association 10.Nurses Association of Thailand  The forum is focus on experiences sharing and presentations among NNAs, Lead discussion by the CEO and board members, sharing session by the experts from World health Organization (WHO) and Development Banks.  Background ICN International Workforce Forum calls for urgent action from governments to address global nursing shortage in Thailand Nursing leaders at the International Council of Nurses (ICN) International Workforce Forum have called on governments to take action to ensure safe staffing levels, decent working conditions and a better future for patients and the nurses who care for them.The forum in Bangkok was designed to inform ICN’s member National Nursing Associations about the development of ICN’s policy and advocacy work. Howard Catton, CEO of ICN, highlighted how valuable the forum had been for sharing experiences and providing a reality check on the current state of the world’s nursing workforce. “Retention is now a critical issue that needs urgent attention from governments as we risk losing nurses faster than we can train them,” Mr Catton said. He said it was not just how many nurses are leaving the profession, but that many of those who leave are experts with decades of experience. “These nurses are essential for the delivery of high quality and safe care, but also for teaching, supporting and mentoring the next generations,” Mr Catton said. “There is no single answer to the problem of nursing shortages, no silver bullet, but as our recent policy brief showed, we need to implant a range of actions to foster positive and supportive working environments, including fair pay, safe staffing, professional and career development, and the absence of violence, bullying and harassment.” Mr. Catton addressed the major health challenges facing the planet and underline how nurses are a major part of the solution and have to be given the support and recognition necessary to fulfil their essential leadership role. He mentioned the perfect storm that has been created by the impact of the pandemic, and the shortage of nurses which ICN estimates may be up to half of the world’s 28 million nurses. He also discusses how the rise of nurse migration in response to shortages in richer countries is leading to a significant deficit in developing countries, all of which is causing serious problems in morale, recruitment and retention. The rise in industrial action by nurses around the world is a direct response to this perfect storm which needs to be addressed urgently by governments, concludes Mr Catton.ICN collaborates closely with the World Health Organization on all the issues raised above and is also responding to conflicts and disasters through its Humanitarian Fund and its #NursesforPeace campaign, not least by supporting nurses in the Ukraine. 

Dr.Siriorn Sindhu, President of NAT, highlighted that nurses are the most prominent healthcare professionals in nation's healthcare system. We are expected to deliver the critical promise and achieve the policy of “leaving no one behind” and the global efforts to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). Nurses and midwives make a central contribution to health promotion, disease prevention and delivering primary and community care and more. The issue of nurse workforce shortage is persisting.  The retention strategy has not been improved considerably. The vicious cycle of nurse shortage forces nurses to work higher than the Thai labour standard. The study of TNMC reported that more than a half of nurses work 56 hours a week. Forty percent worked more than 12 hours a day at least 3 days a week.  Tragically, 20% of nurses had to work even when they were sick. The causes of the nurses leaving nursing career are remain the same issues. From the recent survey with 18,768 nurses indicated that 45.5% of nurses were stress, 20% were facing violence in the workplace, and 38.3% indicated that they were anxiety and other physical health problems. Even they work hard, payment for nurses is still low comparing to other profession especially physicians. For example, payment for working in rural area of physicians is 28 times of nurses. Similar situation is found in nursing education. Recruiting new teachers is problematic because of low payment but high workload.  Thai Government should support our efforts to strengthen nursing and midwifery workforce in advancing their knowledge, skills, and practice including their professional expertise to serve and ensure it meeting the people’s health needs. Strategic supportive and safe work environment, appropriate financial packages and respect are key to retention. Dr Siriorn thanked ICN for encouraging and supporting AWFF forum in Thailand which will help in sharing expertise, building on success stories and learning from experiences.

Recent Posts