Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ปลัด สธ. และสภาการพยาบาล ชื่นชมนายแพทย์ภานุวัฒน์ ชัยสิทธิ์ และคุณดวงใจ ศิริเดชอุดม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินบนเครื่องบิน

จำนวนผู้เข้าชม : 446 ครั้ง


ายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชม นายแพทย์ภานุวัฒน์ ชัยสิทธิ์ แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และคุณดวงใจ ศิริเดชอุดม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้แสดงตนและปฏิบัติตามวิชาชีพให้การช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีกำลังจะหมดสติบนเครื่องบินจากเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น มาสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ทราบว่าทั้ง 2 ท่านเดินทางไปท่องเที่ยว ขณะเดินทางกลับ ลูกเรือได้ประกาศขอความช่วยเหลือจากผู้โดยสารที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ จึงได้แสดงตนและเข้าให้การช่วยเหลือทันที ทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและปลอดภัย“แม้จะเป็นช่วงของการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน แต่เมื่อพบว่ามีผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือ ทั้ง 2 ท่านก็ได้รีบให้การช่วยเหลือผู้ป่วยจนปลอดภัย แสดงถึงจิตวิญญาณของชาวสาธารณสุขที่มุ่งดูแลสุขภาพและชีวิตของ พี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ถือเป็นเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรสาธารณสุขต่อไป” นายแพทย์โอภาสกล่าว

 

 


สภาการพยาบาลได้แสดงความชื่นชมและขอเชิดชูเกียรติ พว.ดวงใจ ศิริเดชอุดม ที่ได้เสียสละและใช้ความรู้ทางวิชาชีพทำความดีจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมจากการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีอาการเจ็บป่วย บนเครื่องบิน เที่ยวบินที่ XJ613 เส้นทางเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น   กระบวนการให้การช่วยเหลือผู้โดยสารด้วยการประเมินสัญญาณชีพ ประเมินสภาพร่างกาย เตรียมยาและให้ยาแก่ผู้ป่วย พร้อมทั้งประเมินอาการหลังได้รับยา จนผู้ป่วยอาการดีขึ้นตามลำดับและเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ อย่างปลอดภัยเมื่อถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

เหตุการบนเครื่องบินเที่ยวบิน โอซาก้า - สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2566 กรณีฉุกเฉินที่มีผู้โดยสารท่านหนึ่งเกิดอาการป่วยแพนิคพร้อมโรคประจำตัวบนเครื่องบิน  ญาติๆเห็นว่าท่าทางจะไม่ดีจึงกดปุ่มเรียกพนักงานบนเครื่องมาปฐมพยาบาลเบื่องต้น แต่อาการไม่ดีขึ้น ในที่สุดมีสจ๊วตท่านหนึงตัดสินใจถามหาบุคคลากรทางการแพทย์มาช่วยเหลือเร่งด่วน    หมอภานุวัฒน์ ชัยสิทธิ์ ซื่งเป็นแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว  และคุณดวงใจ ศิริเดชอุดม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จึงได้แสดงตนมาพร้อมกับที่ตรวจฟังเสียงหัวใจ  สอบถามอาการจากญาติของคนไข้ และฟังเสียงชีพจรอยู่ไม่นาน ในขณะเดียวกัน คุณดวงใจได้เตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และยาที่มีสรรพคุณรักษาอาการได้เพื่อส่งให้หมอรักษาคนไข้ท่านนี้ ขอขอบคุณ คุณต๊ะ สำหรับการบรรยายถ่ายทอดเหตุการ  "เพจ tAH AND FRIENDS "  

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ชัยสิทธิ์  แสดงความขอบคุณกับผู้ที่ร่วมแสดงความชื่นชมกับปฏิบัติการครั้งนี้ “ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาแสดงความชื่นชม ทุกๆคอมเม้นครับ ยินดีมากๆ ด้วยความเป็นวิชาชีพแพทย์ ที่ได้ร่วมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยจนมีอาการดีขึ้นครับขอ "ขอบคุณ" พนักงานสายการบิน AirAsiaX ไฟล์ XJ613 ทุกท่าน  #ThaiAirAsiaX  ที่ตัดสินใจประกาศขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ หลังจากผู้ป่วยได้รับการดูแลเบื้องต้นยังไม่ดีขึ้นพี่พยาบาลต้อม Duangjai Siridet เพื่อนร่วมทริป ที่เข้ามาร่วมให้คำปรึกษา และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยจนอาการดีขึ้นครับ  และคุณต๊ะ เพจ tAH AND FRIENDS  ครับ ที่ได้แชร์ถึงเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยบนเครื่อง รวมถึงได้สะท้อนถึงมุมมองการอยู่ร่วมกัน ได้พึ่งพากันของเพื่อนมนุษย์ครับ และได้ทิ้งท้ายบทความไว้ดี ซึ่งผมชอบเเละชื่นชมมาก   

Recent Posts