Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ขอเชิญชวนสมาชิกสามัญ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการอำนวยการ วาระปี 2568-2570

จำนวนผู้เข้าชม : 121 ครั้ง


หมดเขต 1. ไปรษณีย์ EMS ภายในวันที่ 8 ก.ค. 2567
หรือ 2. สมัครด้วยตัวเองที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ส่งใบสมัครทาง E-mail : ns.head@thainurse.org
หมายเหตุ : สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ thainurse.org

  


Recent Posts