Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สภาการพยาบาลขอเชิญ ผู้บริหารทางการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการ“ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 สภาการพยาบาล : บริการพยาบาลนิยามใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี “

จำนวนผู้เข้าชม : 616 ครั้ง


 

สภาการพยาบาล จัดการประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 สภาการพยาบาล: บริการพยาบาลนิยามใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี “ ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครกเพื่อหนุนเสริมให้ผู้บริหารพยาบาลมีความพร้อมในการก้าวข้ามข้อจำกัด สามารถออกแบบบริการ และการบริหารจัดการใหม่ ให้ทันความก้าวหน้าของวามรู้และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับบริการวิชาชีพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน โดยผู้เข้าประชุมจะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU)

ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมประชุม โดยลงทะเบียนผ่าน QR code ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 อัตราค่าลงทะเบียน (Early Bird) 3,000 บาท ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 อัตราค่าลงทะเบียนปกติ 3,500 บาท ภายในวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2567

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ท่านสามารถติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ นางสาวกัญจนัญ คมรัตน์นนท์ และนางสาวจี้พลอย แซ่วี  โทรศัพท์ 02 596-7571-2 Line ID @๔๓๓apxax หรือ  e mail: dvltnmc@gmail.com

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ : https://services2.tnmc.or.th/landing

 สามารถลงทะเบียนได้ที่นลิงค์นี้ (เลือก A 1 : ประชุมวิชาการ)   https://drive.google.com/drive/folders/1BjEtdQZ0jxkg4v2r6vd3y_kQ01H6BsNP

Recent Posts