Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

CCS KU Breaking news

จำนวนผู้เข้าชม : 224 ครั้ง


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567เนื่องในวันแห่งความรัก  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อดูแลคนที่เรารักและตัวเราเอง โครงการ KU Nurse Community Care with Certainty พร้อมเชิญชวนให้ติดตามเพจคณะพยาบาลศาสตร์ และการเปิดรับสมัครนิสิตรุ่นแรก ปีการศึกษา 2568https://fb.watch/qckRgS7bC_/?mibextid=2JQ9oc #kasetsart #คณะพยาบาลศาสตร์ #เกษตรศาสตร์

Recent Posts