Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ศุภชัย ไตรอุโฆษ ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าชม : 236 ครั้ง


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แก่อาจารย์ ศุภชัย ไตรอุโฆษ เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระครบ 60 ปี ประจำปี พ.ศ.2567

อาจารย์ ศุภชัย ไตรอุโฆษ รู้สึกปราบปลื้มภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านให้บทสัมภาษณ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อเป็นวิทยาทานให้บุคลากรพยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรสหวิชาชีพด้าน สุขภาพ ผ่านกองบรรณาธิการ : www.thainursingtime.com ดังนี้

"ผมมีความยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ.2567 นี้  ที่ผ่านมาผมเคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อครั้งปี พ.ศ. 2546 และรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ผมเรียนจบการศึกษา ได้รับปริญญาตรีพยาบาลจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นพยาบาล มข รุ่นที่ 2 KKU 9 หลังจากนั้นผมได้เดินทางไปศึกษาปริญญาโทด้านการศึกษา ที่ California Polytechnic University ( Pomona ) เมื่อปี พ.ศ. 2522 และได้ทำงานเป็นพยาบาลดูแลผู้ป่วยใน CCU (Critical Care Unit ) จนเกษียณ เมื่อปี พ.ศ. 2560

ในระหว่างทำงานอยู่ในประเทศอเมริกา ผมมีความคิดและความตั้งใจเสมอมาว่า จะกลับไปทำงานในประเทศไทย เป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

หลังจากได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ทำงานดูแลผู้ป่วยอยู่ข้างเตียงมากกว่า 20 ปี ผมจึงได้มีโอกาสกลับมาทำงานเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้ พี่ เพื่อน และ น้อง พยาบาล ที่ทำงานในเมืองไทย ในเรื่องการอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ โดยได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น และเพื่อนพยาบาล มข รุ่นที่ 2

 

การนำความรู้และประสบการณ์ถ่ายทอดให้กับพยาบาลไทย ตลอดเวลา 20 ปี ผมไม่เคยรับค่าตอบแทนแต่อย่างใดทั้งสิ้น ถ้าได้รับมาผมก็คืนกลับให้เป็นทุนสำหรับนักศึกษาพยาบาลทั้งหมด"

Recent Posts